Slide background

Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Amiraali, Paroni ja Kippari vuokrausehdot

Go Himos noudattaa majoituspalvelujen varaamisessa ja tehtyjen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut majoitusvarauksen.

Varaaminen

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho.

Go Himos ei tee alustavia varauksia. Varaus on heti sitova varaushetkestä alkaen, riippumatta siitä tehtiinkö varaus puhelimitse tai kirjallisena. Varausmaksun ensimmäinen osa, 50 % hinnasta, tulee suorittaa 7 vrk:n kuluessa varauksen tekemisestä ja loppuosa 30 vrk ennen varauksen alkua. Mökki on käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen ja luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Mökkiin saa majoittua enintään hinnastossa kerrottu henkilömäärä. Viikonloppuina minimivarausaika on 2 vrk, perjantai-sunnuntai.

Peruutusehdot

Peruutusmaksu on 150,00 e. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti , laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle. Ennakkomaksu palautetaan peruutusmaksua lukuun ottamatta, jos peruutus on tehty viimeistään 30 vrk ennen varauksen alkua. Myöhemmin kuin 30 vrk ennen varauksen alkua tehdystä peruutuksesta ei palauteta suoritettuja varausmaksuja lainkaan tai jos varausmaksu on jäänyt suorittamatta veloitetaan puolet varauksen hinnasta. 14 vuorokautta ennen peruutetusta varauksesta perimme koko vuokrasumman. Yllättävän sairauden tai tapaturman varalle suosittelemme vakuutuksen ottamista.

Mikäli varattua mökkiä tai ajankohtaa muutetaan, sitä pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Tällöin varauksen muutoksesta veloitamme peruutusmaksun 100,00 e.
Mökin omistaja voi perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Mökin omistaja voi peruuttaa maksetunkin varauksen, mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. omistajan ennakkoon ilmoittamaton loma-asunnon myynti tai kiinteistöön kohdistunut yllättävä vahinko. Mökin omistaja ilmoittaa asiakkaalle peruutuksesta mahdollisimman pian ja maksaa majoitushinnan takaisin.

Mikäli majoittujat pitävät kohtuutonta meteliä eivätkä usko vartijan huomautuksesta hiljentyä, voidaan varaus perua heti. Tällöin mökin asukkaat joutuvat luovuttamaan mökin välittömästi ja mökin vuokramaksua ei palauteta. Hiljaisuus alueella 23.00-08.00.

Force Majeure

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) ei vuokraaja ole velvollinen korvaamaan rikkoutumisia tai äkillistä muutosta huvilassa.
Vuokraajalla on myös oikeus peruttaa varausjos force majeure toteutuu. Tämä koskee mikäli asiakas ei ole noudattanut varausehtoja.

Avain, siivous ja liinavaatteet

Paronissa, Amiraalissa ja Kipparissa käytössä on avainboksi, jonka koodi ilmoitetaan tekstiviestitse varauspäivänä ennen klo. 16.00

Asiakkaalla on käytössään mökeissä 2 avainta. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimista.

Jos avain katoaa, asiakkaalta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset. Ovenavausmaksu 50 € arkisin klo 8 – 18, muina aikoina 80 €.

Mökin vuokrauksen yhteydessä peritään pakollinen loppusiivous maksu, joka on 196,00 e. Tästä huolimatta edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat ja tyhjät pullot/tölkit vietynä sekä mahdolliset nuuskat ja tupakantumpit poistettuna piha-alueelta.

Mikäli varauksen päättyessä lomakohteen siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja mökin vuokraaja joutuu sen kunnossa saattamiseen ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siitä jälkikäteen työtuntien mukaan 78.00 euroa/tunti.

Liinavaatteet ( 20,00 e/ hlö) veloitetaan myös vuokrauksen yhteydessä. Petivaatteita tulee tilata sama määrä kuin asukkaita tulee majoittumaan. Liinavaatteet on valmiiksi pedattu sänkyihin. Liinavaatemaksu sisältää pyyhkeet.

Sähköautojen lataaminen

Sähköautoja saa ladata vain niille tarkoitetuista merkityistä latauspisteistä. Go Himoksen jokaisessa mökissä on latauspiste.

Lataaminen muista pistokkeista voi aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset latauksesta aiheutuneet haitat.


Vahinkojen korvaus

Mökin vuokraaja on vastuussa vuokrausaikana kaikesta irtaimistoon ja mökkiin kohdistuneista vahingoista, sekä korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista.
Asiakas on myös korvausvelvollinen jos mökki on jätetty epäsiistiin kuntoon ja normaali siivous aika ei riitä sen puhdistamiseen. Vahingosta on välittömästi ilmoitettava omistajalle.

Henkilömäärä

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kun varauksessa on määritelty. Teltalla tai asuntovaunulla/ asuntoautolla leiriytyminen on lomakohteen tontilla kielletty. Vartiointiliike valvoo mökkiä ja tonttia ja tarvittaessa puuttuu asiaan.

Poreallas

Jos porealtaassa ei noudateta ohjeita ja vesi läikkyy altaasta tai likaantuu, voi veden vaihtaa vain huoltomies. Veden vaihto maksaa 150,00 e. Jos asiakas itse yrittää lisätä vettä altaaseen veloitetaan siitä 150,00 e.

Tupakointi, nuuska ja lemmikit

Go Himokseen ei saa tuoda lemmikkejä!
Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 200,00 e/lemmikki/vrk lisämaksu. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Jos kieltoa rikotaan, veloitetaan tuuletusmaksu 200,00 e. Jos haju ei lähde tuulettamalla veloitetaan toimenpiteistä jotta saadaan mökki hajuttomaksi alkaen 100,00 e tunti sekä + tarvittavat aineet ym. tarvikkeet. Jos nuuskapusseja heitetään pihalle tai muualle kuin roskakoriin veloitetaan siitä 200,00 e.

Sähköauton lataus

Mökissä on sähköauton lataus piste. Sähköautojen lataus tehdään vain siihen tarkoitetulla latauspisteellä.
Lataaminen muista pistokkeista voi aiheuttaa paloturvallisuusriskin.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset latauksesta aiheutuneet haitat.

Erimielisyyksien ratkaisu

Mikäli tämän vuokrasopimuksen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla niin ratkaistaan riita-asiat Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Huomautukset

Kaikki varaukseen tai mökin kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi mökin omistajalle.

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.